Podrška inicijativi dr. Nermini Kapetanović, zastupnici u državnom parlamentu

Crveni križ Federacije BiH kao humanitarna, dobrovoljna organizacija od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, koja ima javna ovlaštenja u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, daje punu podršku inicijativi dr. Nermine Kapetanović koja je, u okviru rasprave o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, predložila da se usvoji odredba prema kojoj bi u vozačkim dozvolama obavezno bila navedena krvna grupa vozača.

Kao argumente podrške napominjemo da je veoma važno poznavati vlastitu, ali i krvne grupe članova porodice i kruga prijatelja, posebno u slučajevima nesreće.

Važnost poznavanja krvne grupe se naročito ogleda prilikom potrebe za transfuzijom krvi. Nadalje, upravo zahvaljujući znanju o tome koja smo krvna grupa možemo znati i koje zdravstvene probleme možemo očekivati.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.