Podrška strukture Crvenog križa Federacije BiH u obilježavanju 19. godišnjice Genocida nad Bošnjacima Srebrenice

Struktura Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine će i ove godine dati svoj doprinos u obilježavanju 19. godišnjice Genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Aktivnosti Crvenog križa će se odvijati u više prvaca, a u skladu sa Misijom i Principima Crvenog križa.

-Aktivisti Crvenog križa Tuzlanskog kantona i Crvenog križa Unsko-sanskog kantona će pratiti učesnike Marša mira duž cijele trase od Nezuka do Potočara (08.07.-10.07) i učesnicima pružati prvu pomoć.

-Crveni križ općine Visoko i Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona pružat će 09.07. medicinsku i psihosocijalnu pomoć i podršku porodicama nestalih osoba prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka žrtava Genocida od Visokog do Potočara u Srebrenici.

-Mobilni tim Crvenog križa Kantona Sarajevo će na sam dan klanjanja dženaze i ukopa posmrtnih ostataka nastradalih Bošnjaka Srebrenice, 11.07. u Potočarima učesnicima dženaze i Marša mira pružati usluge medicinske intervencije kao i usluge psihosocijalne podrške.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.