Mobilni timovi Crvenog križa uz podršku IOM-a pomažu ugrožene osobe u Kantonu 10

„Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“  je program koji financira UN-ov Fond za ljudsku sigurnost u cilju rješavanja 

pitanja u zajednici putem multi-sektorskih rješenja. Cijeli program implementiraju UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM sa županijskim i općinskim vlastima, Crvenim križem, centrima za socijalni rad, te lokalnim organizacijama civilnog društva. Ukupna vrijednost UN proračuna za Hercegbosanski kanton/ županiju iznosi 2,5 mil USD. Program traje od septembra/rujna 2013. godine do augusta/kolovoza 2016. godine.

IOM, kao jedan od implementatora programa, odabrao je Crveni križ/krst Federacije BiH da zajedno provedu aktivnosti koje su vezane za Unaprijeđenje zajedničkih kapaciteta koje dijele općinske i kantonalne/županijske vlasti kako bi se pružile socijalne usluge radi smanjenja nesigurnosti kod osoba i u zajednici.

U decembru/prosincu 2014. godine u organizacijama Crvenog križa općina Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč i Kupres (od maja/svibnja 2015.g.) uspostavljeni su mobilni timovi koji imaju zadatak da se angažiraju direktno u radu sa korisnicima kojima je potrebna specifična socijalna podrška. Svaki mobilni tim čine jedna medicinska sestra, jedna njegovateljica i jedan vozač-majstor.

Za timove su nabavljena tri terenskih vozila, oprema, alat i sanitetski materijal.

Članovi timova rade na evidentiranju korisnika i unošenju podataka u bazu, analizi trenutnog mentalnog i fizičkog stanja svakog korisnika davanju preporuka za dodatnu medicinsku podršku, vrše manje opravke u boravištima korisnika, pružaju osnovne medicinske usluge, usluge lične higijene, podjele humanitarnih roba, prevoza do zdravstvenih ustanova, kao i upućivanje korisnika IOM-u radi podrške sredstvima za život za najugroženije kategorije korisnika.

Broj evidentiranih korisnika:

Mobilni tim

Crvenog križa

Drvar

Bos. Grahovo

Glamoč

Kupres

Ukupno:

Decembar 2014.

204

185

184

573

Januar 2015.

158

226

121

505

Februar 2015.

219

294

177

690

Mart 2015.

313

238

154

705

April 2015.

114

175

380

669

Maj 2015.

301

16

63

125

505

Ukupno:

1.309

1.134

1.079

125

3.647

Najčešće izražene potrebe korisnika su: ortopedska pomagala, hrana, higijena, posredovanje za uključivanje na elektro i vodovodnu mrežu, rekonstrukciju objekata, popravke u kući, medicinske usluge. Stanovništvo je  za pokretanje i bavljenje poljoprivredom izrazilo potrebu za raznim priključnim mašinama i stokom.

Tokom prvih šest mjeseci pruženo je više vrsta usluga: mjerenje šećera i pritiska, obilazak porodilja i beba, davanje injekcija, prevoz do zdravstvenih ustanova, podjela paketa hrane i higijene, cijepanje drva, podjela ogrijeva, sitne popravke u kući, krečenje, košenje trave, pomoć pri obradi zemljišta, održavanje higijene i dr.

Mobilni tim

Crvenog križa

Drvar

Bos. Grahovo

Glamoč

Kupres

Ukupno:

Decembar 2014.

20

99

119

Januar 2015.

158

49

66

273

Februar 2015.

219

58

54

331

Mart 2015.

311

67

46

424

April 2015.

301

65

106

472

Maj 2015.

190

71

38

8

307

Ukupno:

1.179

330

409

8

1.926

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije, u Livnu 30.06.2015. godine održan je sastanak Projektnog odbora Fonda Ujedinjenih naroda za ljudsku sigurnost o projektu „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“, na kojem su predstavnicima Vlade Hercegbosanske županije prezentirane aktivnosti implementatora projekata: UNDP-a UN-a, IOM-a, UNICEF-a i UNHCR-a.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.