Na sastanku generalnog sekretara Crvenog križa FBiH i šefa delegacije IFRC-a najavljena nova donacija IFRC-a za pomoć stanovništvu pogođenom poplavama u BiH

Dana 17.09.2014. godine u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH održan je sastanak kojem su prisustvovali generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić, šef delegacije Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Mateo Ciarli  i g-đa. Wendy Brightman, delegat za prenos novčanih sredstava ustupljenih od strane Američkog Crvenog krsta.Cilj pomenutog sastanka je bio da se podrži Hitni Apel IFRC-a, uspostavi bolja koordinacija aktivnosti i podrži  Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u odgovoru na poplave u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da se identificiraju  načini na  koje DCK/K BiH namjerava da nastavi aktivnosti na pomoći najugroženijim korisnicima.

Na sastanku je najavljena donacija IFRC-a u iznosu od 450.000,00 KM za obnovu/sanaciju oštećenih objekata građana u područjima ugroženim poplavama. Realizacija pomenute donacije u saradnji sa Društvom Crvenog krsta križa BiH, će uslijediti u narednom periodu nakon što se usaglasi njena raspodjela na nivou entitetskih organizacija Crvenog križa i Crvenog križa Distrikta Brčko.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.