Podjela paketa hrane u Općini Ilidža

Na području Općine Ilidža u toku Nedjelje/Tjedna Crvenog križa prikupljena je pomoć u vidu hrane i higijenskih potrepština, od čega su pripremljeni paketi pomoći. Danas je sekretar sa volonterima obišao nekoliko porodica u stanju socijalne potrebe i uručio pakete.