OŠ “Kiseljak 2” Zabrđe i Tim mladih CK Kiseljak predstavljaće CK Kiseljak na kantonalnom/županijskom takmičenju/natjecanju

Volonteri Crvenog križa Kiseljak su u utorak 16.04.2019.godine u prostorijama Osnovne škole “Kiseljak 1” Bilalovac organizirali općinsko takmičenje iz pružanja prve pomoći sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja.
Na takmičenju su sudjelovale ekipe šest osnovnih škola – “Brestovsko”, “Lepenica”, “Kiseljak”, “Gromiljak”, “Kiseljak 2”, „Kiseljak 1“ – te ekipa omladine Tim mladih CK Kiseljak. Direktor škole domaćina Nermin Merhemić je pozdravio sve prisutne i poželio sreću svim ekipama. Takmičenje je uz kratko obraćanje otvorila Predsjednica CK Kiseljak dr. Ana Pecirep.
Na četiri radna poligona: saobraćajna nesreća, eksplozija, električni udar i zemljotres te tri relaksacijska poligona sve ekipe su pokazale zavidno znanje iz pružanja prve pomoći. U organizaciju je bilo uključeno 100 osoba – volontera, markiranata, vodiča, kurira, takmičara..

Po završetku takmičenja poredak ekipa je bio slijedeći:
I mjesto – ekipa OŠ “Kiseljak 2” Zabrđe
II mjesto – ekipa OŠ “Gromiljak”
III mjesto – ekipa OŠ “Brestovsko”

Ekipa omladine Tim mladih CK Kiseljak je prošla kroz poligone te će skupa sa ekipom podmlatka iz OŠ “Kiseljak 2” Zabrđe našu Općinu predstavljati na predstojećem Kantonalnom takmičenju koje će se održati 27.04.2019. godine u Novom Travniku.
Sve je medijski popraćeno od strane novinarke Dnevnog avaza Zijade Boja i internet portala Art info.
Svi učesnici su dobili zahvalnice koje je uručila predsjednica CK Kiseljak dr. Ana Pecirep, a za prva tri mjesta CK Kiseljak je osigurao medalje, pehare i diplome koje su uručile zamjenik direktora škole domaćina Dina Čohadžić, član Predsjedništva CK Kiseljak prof.Ivana Gracić i Predsjednica CK Kiseljak dr. Ana Pecirep. 
Za sve sudionike bili su osigurani zakuska, sendviči i sokovi – donacija Sarajevskog kiseljaka, a na takmičenju su bili i predstavnici Udruge mladih „Korak“ Brnjaci sa kojima Crveni križ ima jako dobru suradnju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.