Organizacije u strukturi CK FBiH pružile 4108 usluga za 2812 korisnika

Od početka odgovora na pandemiju COVID19, volonteri i uposlenici su prilikom obavljanja kućnih posjeta ostvarili slijedeće rezultate:

Broj korisnikaBroj uslugaBroj organizacija koje su vršile usluge
2.8124.10840

Organizacije koje vrše kućne posjete:

CK KantonaCK grada/općineBroj posjetaBroj usluga
USKSanski Most175215
Ključ78118
Bužim1530
Cazin48
Bihać2633
UKUPNO USK298404
Orašje154212
UKUPNO PŽ 154212
TKBanovići3737
Gračanica8687
Gradačac33
Kalesija1633
Lukavac78125
Teočak11
Tuzla5361
Živinice4759
UKUPNO TK 312406
ZDKBreza4153
Kakanj2838
Maglaj116163
Olovo3038
Zenica11
Žepče3575902
UKUPNO ZDK 5731.197
BPKFoča- FBiH12
Goražde510
UKUPNO BPK 612
SBK/KSBBugojno155198
Busovača3845
Dobretići613
Donji Vakuf260329
Fojnica240297
Kiseljak7071
Kreševo1833
Novi Travnik356452
Travnik197278
Vitez11
UKUPNO SBK/KSB 1.3411.717
HNKJablanica1523
UKUPNO HNK 1523
ZHŽŠiroki Brijeg412
UKUPNO ZHŽ 412
KSCentar2941
Novi Grad22
Novo Sarajevo89
Stari Grad2431
UKUPNO KS 6383
K10/HBŽKupres11
Drvar3641
UKUPNO K10/HBŽ 3742

Vrste usluga- za neke korisnike obavljeno je više usluga

Vrsta uslugeBroj uslugaProcentualna zastupljenost
Odlazak u prodavnicu82529%
Odlazak u apoteku83730%
Plaćanje računa2127%
Isporuka paketa hrane79628%
Isporuka paketa higijene49117%
Ostale usluge98335%

Ostale usluge uključuju distribuciju edukativnog materijala o prevenciji COVID-19, zaštitnih maski, rukavica i dezinficijenasa, odlazak do ljekara, izvođenje ljubimaca u šetnju, obavljanje administrativnih poslova i previjanje rana.

Kategorije korisnika- neki korisnici pripadaju u više kategorija

Kategorija korisnikaBroj osobaProcentualna zastupljenost
Stariji od 65 godina1.96669%
Samohrani roditelj maloljetnog djeteta582%
Bez bližih srodnika1.12740%
Loša materijalna situacija96534%
Hronično oboljenje65723%
Ostalo47016%

Kategorija ostalo uključuje nepokretne i invalidne osobe, trudnice i porodilje, kao i osobe u izolaciji/samoizolaciji (199 osoba kojima je pruženo 263 usluge- organizacije CK Olovo, Novi Travnik, Fojnica, Gračanica, Žepče, Kiseljak, Tuzla, Živinice, Sanski Most, Orašje) .

Angažman osoblja u organizacijama CK

Broj kantonaBroj gradskih/općinskih org.Broj profesionalacaBroj volontera
104077575

Uz kućne posjete, organizacije CK su pomogle još 9.733 korisnika distribucijom humanitarne pomoći, zaštitne opreme i dezinficijensa, te im distribuirale informativni materijal o zaštiti i prevenciji COVID-19.

Na pozive građana uspješno se reagovalo 5.054 puta, dok 3.728 zahtjeva građana organizacije CK trenutno nisu u mogućnosti ispuniti.

Organizacije Crvenog križa su ostvarile uspješnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti, općinskim i kantonalnim štabovima CZ, Fabrikom za proizvodnju sokova Ratković- Čelić, Mlin Ivo&Bele, Coca Cola, Pasja d.o.o., udruženje žena „Emina“-Turbe, Ramska noć Salzburg, Elchy-tex, udruženje žena „Zlatna nit“, Armani centar, Pekara Mapek, Koka Farm, Pomozi.ba, World Vision, TC Robot, Urban Atelje, MK Slovenka, Malak Group, Udruženje žena općine Kakanj, „Prijatelji Ključa“, pekare Mak i Pamić, udruženje „Fojnička žena“, Valmar, Fojnica milk, organizacijom We Help, Merhametom, Imaretom, Sarajevskim Kiseljakom, „Dezen“ doo, World Wision, DRC, kao i sa građanima koji podržavaju napore organizacija Crvenog križa kroz finansijske donacije i donacije hrane i higijene.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.