Održano 24. Kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Crveni križ Kantona Sarajevo 20.04.2019.g. (subota) u OŠ „Malta“ u Sarajevu realizirao je 24. Kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Suorganizatori: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS/ Prosvjetno pedagoški zavod Kantona Sarajevo

Takmičenje je manifestacija koja ima za cilj motivisanje mladih za masovnije i kvalitetnije izučavanje i savladavanje elementarnih znanja i vještina u pružanju prve pomoći, te provjeru osposobljenosti mladih iz oblasti pružanja prve pomoći i unapređenje opšteg stanja zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture mladih.
Na ovom takmičenju, u konkurenciji osnovnih i srednjih škola, učestvovale su pobjedničke ekipe sa održanih općinskih takmičenja.

Konkurencija osnovnih škola:
– OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ – Centar
– OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ – Stari Grad
– OŠ „Pofalići“ – Novo Sarajevo
– OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš
– OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća
– Druga OŠ Ilidža
– OŠ „Sokolje“ – Novi Grad

Konkurencija srednjih škola:
– JU SŠ Poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti – Stari Grad
– Srednjoškolski centar Vogošća
– Međunarodna gimnazija “Richmond Park International Secondary School” – Ilidža
– Treća gimnazija – Novo Sarajevo,
– Srednja elektrotehnička škola – Novi Grad
– Druga gimnazija Sarajevo – Centar
– JU Srednjoškolski centar Hadžići
– Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš

Verifikacija i otvaranje takmičenja
Verifikacija takmičarskih ekipa izvršena je u prostoru OŠ “Malta”, a otvaranje takmičenja na sportskom igralištu škole.

U ime organizatora Takmičenja prisutnima se obratila Enaida Višo, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo i Melisa Mizdrak iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Prisutnima se obratila i takmičenje otvorila Prim. Dr. Amra Ajanović, član Predsjedništva Crvenog križa Kantona Sarajevo i predsjednica Organizacionog odbora 24. Kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći.

Gosti na takmičenju:
– Melisa Mizdrak iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
– Asmir Hasičić – direktor OŠ „Malta“,
– Jasmin Nikšić – predstavnik Crvenog križa Federacije BiH,
– mr.ph. Refik Kravić – član Predsjedništva CKKS i OOCK Novo Sarajevo,
– sekretari CKO: Sabina Ibrica i Mirela Karadža – uposlenica (Centar), Ajša Abazovski (Vogošća), Sejda Ćesan (Ilijaš) i Asad Kučević (Novo Sarajevo), te jedan broj uposlenika i volontera iz CKO.

Za realizaciju ovog takmičenja iz organizacija Crvenog križa općina angažovani su: doktori, šminkeri, glumci povrijeđenih, vodići, domaćini, kuriri i drugi saradnici, kako slijedi:

Glavni sudija takmičenja : Dr. Azra Rizvić – Vidović
Supervizor za poligone: Nidal El Barekah

Komisija za žalbe: Mr. Sci.Dr. Elvira Hasanović, Dr. Elvira Salkić, Dr. Šemsudin Hadrović, Dr. Smiljana Viteškić i Dr. Sanela Memić.

Sudije doktori: Dr. Maja Muhić i Dr. Eldina Smajić-Mešević(Stari Grad), Dr. Sanela Memić i Dr. Abida Bradarić (Novo Sarajevo), Dr. Herceg Aida (Novi Grad), Dr. Hadrović Šemsudin i Dr. Smiljana Viteškić (Ilidža), Mr.sci.dr. Elvira Hasanović i Dr. Elma Vejo (Vogošća), Dr. Elvira Salkić i Dr. Anel Bumbulović (Ilijaš) i Dr. Minela Fatić (Hadžići).

Sudije pozicije – volonteri: Elmedina Fatić (Stari Grad), Kapić Džana, Živalj Edin i Hasić Nermina (Centar), Senad Halilović i Envera Ožegović (Novo Sarajevo), Nadža Hadžimurtezić i Amina Čovrk (Novi Grad), Amra Muratović i Aldijana Jašarević (Ilidža), Eldar Šehić i Salem Sejdinović (Ilijaš).

Supervizor za šminku: Dijana Jejna (Stari Grad)

Šminkeri: Beganović Mirha (Centar), Lejla Kuloglija (Novo Sarajevo), Džana Kapetanović (Novi Grad), Medina Šapčanin (Ilidža) i Adina Mustafić (Ilijaš).

Domaćini na poligonu: Lejla Salihović (Stari Grad), Ehlić Ilhana (Centar), Nejra Ahmetović i Amina Kovač (Novo Sarajevo), Lejla Prazina (Novi Grad), Bakir Žujo i Amar Kicara (Ilidža) i Amila Kubat (Ilijaš).

Markiranti: Ismihan Hujdur, Amar Demšulov i Iman Džido (Stari Grad), Šečić Enela, Adilović Lamija, Bučo Faris, Emina Bjelić, Lola Blažević i Tarik Karup (Centar), Ajdin Velić, Amela Kuloglija, Emir Sipović, Nejla Brković i Irnesa Mehić (Novo Sarajevo), Zejd Parić, Kenan Đulić (Novi Grad), Ahmed Halugić, Dino Rujović i Affan Saračević (Ilidža), Rasema Malagić (Vogošća), Ajša Hajradinović, Samra Suljić i Amer Mujalo (Ilijaš).

Vodiči: Elma Balić i Melda Herac (Stari Grad), Alihodžić Ella i Mujezinović Adla (Centar), Muamer Šehić, Armin Memić i Boris Jovanović (Novo Sarajevo), Andrea Vilić, Nedžla Bešlija, Vedin Repuh i Emina Divović (Novi Grad), Ajdin Mahmutović i Amina Trgo (Ilidža), Selma Medić i Irma Bešlija (Ilijaš).

Kuriri: Andrea Jovanović i Selma Talović

Komisija za obračun rezultata: Selma Hasečić , Emina Torić i Aziza Karić
Verifikacija, akreditacije, redosljed: Selma Hasečić i Sanja Vidović El Barekah
Voditelji: Emina Torić i Ismihan Hujdur (Stari Grad)
Fotograf CKKS: Sanja Vidović El Barekah (Stari Grad)
Izolacija: Munevera Karić i Fehim Mizdrak (CKKS)
Logistika: Zikret Hasić, Mahir Mujanović, Haris Đozo i Fehim Mizdrak

TAKMIČENJE
Crveni križ Kantona Sarajevo i organizacije Crvenog križa općina u Kantonu Sarajevo (izuzev općine Hadžići i Trnovo), u okviru svojih redovnih aktivnosti i programskih zadataka svake godine, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Prosvjetno pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo realizuje takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola. I ove godine, općinska i Kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći uvrštena su u Kalendar takmičenja, smotri i drugih manifestacija u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo/Prosvjetno pedagoškog zavoda KS za školsku 2018/2019 godinu.

Takmičenja (općinska i kantonalno) iz pružanja prve pomoći, održana u skladu sa Propozicijama za takmičenje ekipa iz prve pomoći Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Kantonalnom takmičenju prethodila su općinska takmičenja. Na općinskim takmičenjima učestvovalo je 55 ekipa osnovnih škola i 22 ekipe srednjih škola.

Takmičenje je održano po kružnom sistemu na poligonima na kojima su inscenirane situacije kao u realnim događajima sa više povrijeđenih, a sastojalo se iz istovremenog rada 8 ekipa srednjih škola, a nakon toga 7 ekipa osnovnih škola. Ekipe predvođene vodičima startovale su istovremeno i nakon završetka rada na jednom poligonu, pomjerale su se kružnim tokom na naredni poligon, tako da su sve ekipe rješavale sve postavljene zadatke.

Od ukupno 8 ( za srednje škole) te 7 (za osnovne škole) postavljenih poligona, bilo je pet radnih – ocjenjivačkih poligona (“Migrantski kamp”, “Loše društvo”, “Minsko polje” i “Zemljotres u rudniku” i “Poplave”), a ostali poligoni bili su rekreativni.

Rad takmičarske ekipe na svakom poligonu je bio ograničen na 10 minuta, poslije čega je slijedila pauza od 5 minuta za popravku šminke (imitacije povrede), pripremu glumaca i pripremu ekipe za nastup na narednom poligonu.

Svaki glumac je u toku takmičenja imao zadatak da identično odglumi stanje povrijeđenog, što je iziskivalo izuzetnu koncentraciju i kondiciju glumaca.

Proglašenje pobjednika

Diplome za učešće na takmičenju svim ekipama škola uručila je Enaida Višo, sekretar CKKS.
Za tri prvoplasirane ekipe u konkurenciji osnovnih škola, pehare i medalje je uručila dr. Azra Rizvić – Vidović, glavni sudija takmičenja, a u konkurenciji srednjih škola pehare i medalje uručila je Enaida Višo, sekretar CKKS.

Najuspješniji glumac ovogodišnjeg takmičenja za efekte simuliranja stanja povrijeđenih je Ahmed Halugić, a najuspješniji šminker za imitaciju povreda je Medina Šapčanin, oboje iz Crvenog križa općine Ilidža.

Na takmičenju su proglašeni slijedeći rezultati:

Konkurencija ekipa osnovnih škola:

1. mjesto – OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ – Centar
2. mjesto – Druga osnovna škola Ilidža
3. mjesto – OŠ Pofalići
4. mjesto – OŠ Sokolje
5. mjesto – OŠ “Stari Ilijaš”
6. mjesto – OŠ “Mula Mustaga Bašeskija”
7. mjesto – OŠ “Zahid Baručija”

Konkurencija ekipa srednjih škola:

1. mjesto Međunarodna gimnazija “Richmond Park International Secondary School” – Ilidža
2. mjesto Druga gimnazija Sarajevo
3. mjesto Srednja elektrotehnička škola – Novi Grad
4. mjesto – Treća gimnazija Sarajevo
5. mjesto – Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
6. mjesto – JU SŠ Poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti – Stari Grad
7. mjesto – Srednjoškolski centar Vogošća
8. mjesto – JU Srednjoškolski centar Hadžići

Prvoplasirane ekipe u obje kategorije predstavljat će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju.

U realizaciji takmičenja pomogli su: OŠ “Malta” Sarajevo, Coca-Cola, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo/Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo, organizacije Crvenog križa općina u Kantonu Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i Hadžići): sudije, šminkeri, markiranti, domaćini, vodiči, kuriri, tehničko osoblje. U znak zahvalnosti za pomoć u organizaciji i realizaciji takmičenja svim učesnicima pripremljene su zahvalnice,

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.