Održana 9. sjednica Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

U Sarajevu je održana 9. redovna sjednica šestog saziva Skupštine Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Zastupnici su na samom početku sjednice, na prijedlog zastupnika iz Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, prihvatili zaključak da se odriču putnih troškova za sjednicu u ime podrške projektima Udruženja ”Srce za djecu oboljelu od raka”. 

Nakon uvodnog izlaganja generalnog sekretara Crvenog križa Federacije BiH Namika Hodžića i diskusije prisutnih zastupnika jednoglasno su usvojeni Plan rada i Finansijski plan za 2022. godinu.

Plan rada i Finansijski plan sadrže najznačajnije ciljeve i zadatke u strukturi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine koji će se implementirati u narednoj godini, od onih koji se odnose na javna ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu Federacije BiH (prioritetno u oblasti humanitarnog odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, traženja nestalih osoba, pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće) do onih koji se odnose na migracije i odgovor Crvenog križa u sveopćoj borbi protiv COVID -19. U tom smislu od institucija vlasti i međunarodnih organizacija se očekuje značajnija finansijska i svaka druga podrška organizacijama Crvenog križa.

Na sjednici je, također, usvojen  jedinstveni dokument za provedbu narednih izbora u strukturi Crvenog križa Federacije BiH koji se oslanja na Statut Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj dokument, između ostalog, sadrži opće procedure i upute za sazivanje i održavanje izbornih sjednica Skupštine u svim organizacijama Crvenog križa Federacije BiH, od nivoa općine/grada, preko kantona do Federacije BiH,

definira ulogu, ovlaštenja, nadležnosti i odgovornosti organa i tijela, uređuje pitanja izbora i imenovanja članova Crvenog križa u upravljačka tijela i na rukovodeće funkcije, kao i opće smjernice i informacije koje mogu biti od koristi članovima Crvenog križa u obavljanju njihove funkcije.

Pored toga, zastupnici su usvojili i informaciju o aktivnostima strukture Crvenog križa Federacije BiH u odgovoru na COVID-19, te informaciju u oblasti migracija.

Pored zastupnika, sjednici su prisustvovali i član Predsjedništva Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, Ramiz Glavić koji se obratio i zaželio uspješan rad zastupnicima Skupštine, Hasan Topalović, prvi predsjednik Skupštine Društva Crvenog križa/krsta BiH, te Amra Ajanović, članica Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH.

Sjednica je održana u skladu sa svim hgijensko-epidemiološkim mjerama, a svi prisutni koji nisu vakcinisani, bili su tesitrani prije ulaska u salu u kojoj se održala Skupština.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.