Održana 7. sjednica V saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

Jučer je na Ilidži- Sarajevo održana 7. sjednica V saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH.

Na sjednici Skupštine, delegati Skupštine Crvenog križa Federacije BiH razmatrali su i usvojili Plan rada, te Finansijski plan i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana za 2017. godinu.

Zastupnici u Skupštini Crvenog križa Federacije BiH izrazili su svoju zabrinutost umanjenjem sredstava u Budžetu/Proračunu Federacije BiH za 2017. godinu predviđenih za aktivnosti Crvenog križa Federacije BiH, kao i izostanak budžetskog/proračunskog financiranja djelatnosti Crvenog križa u velikom broju kantona, gradova i općina. Obzirom da organizacije Crvenog križa provode značajna javna ovlaštenja u skladu sa Zakonom o Crvenom križu Federacije BiH, ovo umanjenje i/ili izosatanak finansiranja će u značajnoj mjeri ograničiti sposobnost organizacija Crvenog križa na svim nivoima da odgovori na sve veće egzistencijalne potrebe građana.

Skupština je, i pored svega,  izrazila nadu da će Vlada FBiH i organi vlasti na nivou kantona, gradova i općina u pozitivnom smislu promjeniti svoj odnos prema organizaciji Crvenog križa, te značajnije podržavati njeno djelovanje, odnosno izvršavanje javnih ovlasti iz Zakona o Crvenom križu Federacije BiH, jer samo od vlasti podržana i dovoljno jaka organizacija Crvenog križa može pomoći građanima i zajednici u aktuelnim socijalnim i drugim nedaćama, kao što je bio primjer značajne i uspješne pomoći Crvenog križa ugroženima u poplavama iz 2014.godine.

Usvojena je i Strategija Crvenog križa Federacije BiH za period 2017-2021. koja, u skladu sa Strategijom Međunarodnog pokreta CK i CP, sadrži tri strateška cilja:

  1. Ublažavanje ljudskih patnji, a posebno onih izazvanih velikim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama i katastrofama
  2. Podizanje zdravstvene kulture stanovništva, unaprijeđenje socijalne sigurnosti građana i promoviranje zdrave životne sredine
  3. Unaprijeđenje i promoviranje načela međunarodnog humanitarnog prava među stanovništvom, a posebno među djecom i mladima.

Također, Strategijom su definisane i tri akcije, kao preduslovi za realizaciju ciljeva:

  1. Izgraditi stabilne organizacije Crvenog križa općina, grada i kantona
  2. Pojačati humanitarnu diplomaciju s ciljem smanjivanja siromaštva, odnosno povećanja socijalne inkluzije u tranzicijskom BH društvu
  3. Efikasno djelovanje Crvenog križa Federacije BiH, u okviru Nacionalnog društva u BiH.

Na ovoj sjednici Skupština je usvojila Odluku o provedbi redovnih izbora u strukturi Crvenog križa Federacije BiH za mandatni period od 2017. do 2021. godine, zajedno sa Smjernicama i preporukama za izbor i imenovanja u organe i tijela Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.