Održana 26. redovna sjednica Predsjedništva Crvenog križa FBiH

Na Vlašiću je održana 26. redovna sjednica VI saziva Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine (10.11.2022. godine).

U uvodnom dijelu sjednice prisutne su pozdravili i ukratko se predstavili gosti i partneri Crvenog križa Federacije BiH, predstavnici Turskog Crvenog polumjeseca koji su kao instruktori bili  učesnici petodnevnog  treninga u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe pod nazivom” Kamp menadžment” organiziranog od strane Crvenog križa Federacije BiH ( uz podršku Federalnog štaba CZ), kao i gosti i prijatelji iz Italijanskog Crvenog križa-Comitato di Castelplanio(Regija Ancona) koji su donirali ambulantno vozilo Crvenom križu Federacije BiH.

Na sjednici su jednoglasno su usvojeni sljedeći akti: Odluka o dodjeli priznanja Crvenog križa FBiH u povodu Jubileja – 110.godina Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini i 25.godina djelovanja Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine,Odluka  o namjeni i raspodjeli humanitarnih roba (paketi hrane i higijene), Odluka o dodjeli vozila doniranog od Društva Crvenog križa/krsta BiH, kao i Odluka o utvrđivanju visine, načina raspodjele i namjene naknade za obuku iz prve pomoći za zaposlene, stanovništvo, učenike i instruktore.

Članovi Predsjedništva razmatrali i jednoglasno utvrdili  Plan rada i Finansijski plan za 2023. godinu koji će biti upućeni Skupštini Crvenoga križa Federacije BiH na razmatranje i usvajanje. Plan rada i Finansijski plan sadrže najznačajnije ciljeve i zadatke u strukturi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine koji će se implementirati u narednoj godini, koja se odnose na javna ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu Federacije BiH (prioritetno u oblasti humanitarnog odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, traženja nestalih osoba, pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće, migracije). U tom smislu od institucija vlasti i međunarodnih organizacija se očekuje značajnija finansijska i svaka druga podrška organizacijama Crvenog križa.

Također, razmatrani su i uz odgovarajuće zaključke usvojeni: Izvješće o toku provedbe redovnih izbora u strukturi Crvenoga križa Federacije BiH, Izvješće o toku distribucije osnovnih životnih namirnica iz Federalnih robnih rezervi, te Informacija o stanju u oblasti prve pomoći, s prijedlogom zaključaka.

Predsjedništvo je usvojilo plan održavanja Izborne sjednice VII saziva Crvenoga križa Federacije BiH ,zatim planove obilježavanja najznačajnih datuma Crvenog križa do kraja tekuće godine, plan obilježavanja Jubileja  –  Svečana akademija, kao i Izvještaje o realizaciji programskih aktivnosti iz prethodnog perioda i Informacije o realizaciji aktuelnih  projekata iz oblasti migracija, projekta „Zimski program“ i projekta „Starenje i  zdravlje“, te informacije o održanim radionicama i seminarima u organizaciji Crvenog križa FBiH, DCK BiH, IFRC-a, kao i drugih partnerskih organizacija i institucija.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.