Održana 13. Mediteranska konferencija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca

Pod sloganom „Postojimo za humanost“ u periodu od 02-05.04.2019. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini održana je 13. Mediteranska konferencija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Domaćin sastanka je bilo Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, a ko-organizator je bio Centar za saradnju u oblasti Mediterana Španskog Crvenog krsta/križa (CCM).

Na Konferenciji su uzeli učešće predsjednici, generalni sekretari, šefovi Odjeljenja za međunarodnu saradnju i predstavnici mladih sljedećih Mediteranskih nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca: Albanije, Alžira, Andore, Bosne i Hercegovine, Kipra, Hrvatske, Francuske, Izraela, Italije, Libana, Libije, Monaka, Crne Gore, Palestine, Portugala, Srbije, Slovenije, Španije, Sirije, Tunisa i Turske. Predstavnici Stalne komisije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (predstavnici Sekretarijata MFDCKiCP u Ženevi, Regionalne kancelarije za Bliski Istok i Sjevernu Afriku i Regionalne kancelarije za Evropu) i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (predstavnici sjedišta MKCK u Ženevi i Delegacije u BiH) su učestvovali na Konferenciji kao konsultanti.

Na otvaranju 13. Mediteranska konferencije učesnike su pozdravili predsjednik Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine gosp. Husein Kličić, predsjednik Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca gosp. Francesco Rocca, predsjedavajući Stalne komisije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca gosp. George Weber i član Skupštine Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa gosp. Jürg Kesselring. 
Na Konferenciji su lideri Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u regiji Mediterana ponovo potvrdili svoju podršku ugroženim migrantima duž čitave rute migracije, promovisali učešće mladih u donošenju odluka i dogovorili se o strateškim akcijama za prilagođavanje na klimatske promjene.

To su bili glavni ishodi 13. Mediteranske konferencije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, na kojoj je učestvovalo više od 130 profesionalno zaposlenih i volontera iz 21 mediteranskog nacionalnog društva i partnera iz Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Konferencija je usvojila Sarajevsku deklaraciju u kojoj su postavljeni prioriteti Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca širom Mediterana za naredne četiri godine. Prema Deklaraciji, mediteranska nacionalna društva odredila su migracije, socijalnu uključenost, prevenciju trgovine ljudima, angažovanje mladih, ravnopravnost polova u rukovodstvu i klimatske promjene kao svoje prioritete.
Konferencija je takođe bila prilika da se učesnici informišu i razmijene iskustva na regionalnom nivou kako bi se pripremili za uključivanje u debatu o humanitarnom odgovoru vezano za migracije, koja će se voditi na 33. Međunarodnoj konferenciji 2019. godine.

Tokom Konferencije potpisan je Memorandum o razunijevanju između DCK BiH i Društva Crvenog polumjeseca Palestine, te je rukovodstvo Društva CK BiH predvođeno predsjednikom DCK BiH gosp. Huseinom Kličićem, predsjednikom Skupštine gosp. Hasanom Topalovićem i generalnim sekretarom gosp. Rajkom Lazićem održalo sastanke sa predsjednikom MFDCKiCP sa saradnicima, šefom klastera zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP, predsjedavajućim Stalne komisije CKiCP, članom Skupštine MKCK i šefom Delegacije MKCK u BiH, predstavnicom CCM-a kao i niz bilateralnih sastanaka sa rukovodstvom Španskog CK, CK Srbije, Francuskog CK, Društva Turskog CP, Italijanskog CK. Takođe je, na inicijativu Hrvatskog CK održan i sastanak mreže nacioanlnih društava „Komšije pomažu prve“ gdje je potvrđena bezrezervna podrška aktivnostima DCK BiH u odgovoru na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.