Održan sastanak u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS: Unaprijediti odnose dvije institucije

Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić i sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo Enaida Višo sastali su se sa direktorom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Ademom Zalihićem.

Razgovarano je o uspostavi saradnje i jačanju odnosa izmedju ove dvije institucije s ciljem unaprjedjenja zdravstvene skrbi građana Kantona Sarajevo, ali i građana Federacije.

Edukacija građana iz domena prve pomoći, promocija, unaprjeđenje i zaštita zdravlja građana, samo su neke od dodirnih tačaka na čije unaprjeđenje će biti stavljen poseban akcenat.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.