Održan koordinacioni sastanak sekretara/tajnika CK kantona/županija

Ured Crvenog križa FBiH danas je bio domaćin sekretarima/tajnicima kantonalnih/županijskih organizacija u strukturi. Ivo Juričević, predsjednik i Namik Hodžić, generalni sekretar, zahvalili su se prisutnima na dolasku i dosadašnjoj saradnji.

Na sastanku je usaglašen operativni plan po programima za ovu godinu.