Održan 12. Tradicionalni kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 10. do 14. 08. 2017. godine na Boračkom jezeru organiziran je 12. Tradicionalni kamp za mlade Crvenog križa Federacije BiH.
Na kampu su učestvovali mladi iz strukture Crvenog križa Federacije BiH (Bihać, Bužim, Cazin, Orašje, Banovići, Kalesija, Lukavac, Tuzla, Živinice, Zenica, Donji Vakuf, Fojnica, Kiseljak, Gornji Vakuf-Uskoplje, Mostar, Goražde, Centar Sarajevo, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad), Crvenog krsta Republike Srpske (Bijeljina i Trebinje) Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH (Brčko) i Koordinacionog tijela mladih Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.
Za učesnike ovogodišnjeg kampa organizirane su dvije radionice: obuka za instruktore-volontere prve pomoći i obuka za edukatore programa Prevencije trgovine ljudima.

Prvog dana na kampu upriličeno je zvanično otvaranje na kojem su se obratili glavni tajnik DCKBiH gdin. Branko Leko, generalni sekretar CKFBiH gdin. Namik Hodžić, Predsjednik Saveza izviđača Grada Zenica gdin. Edin Šarić, Koordinator za mlade CKFBiH Jasmin Nikšić, Predsjednica mladih Crvenog krsta Republike Srpske Snežana Tomić, te Anja Gugolj i Eleonora Pikaus ispred Koordinacionog tijela mladih DCKBiH.

Ispred predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH na kampu svoje učešće su uzeli Amir Draganovići i Elvis Redžović, članovi predsjedništva mladih koji su imali ulogu domaćina i pomoći oko organizacije tokom kampa. Upravnik kampa bio je Senadin Kumro, stručni saradnik u Crvenom križu Federacije BiH.

Instruktorski tim za obuke činili su: Ana Ćirić, Katarina Franjić, Vildana Demirović, Amra Pirć, Mirela Hodžić, dr.Vedad Herenda, Jasmin Nišić i Amina Hadžibeganović koji su i pripremili plan i program obuke te osmislili način rada i sadržaj radionica.

Tokom različitih radionica mladi su imali priliku da osvježe svoje dosadašnje znanje, ali i nadograde svoje znanje, vještine i iskustvo.
U sklopu kampa obilježio se i Svjetski dan mladih koji je i bio povod organizovanja ovakvog kampa gdje su svi učesnici uzeli aktivno učešće u obilježavanju, te organizirali masovnu pokaznu vježbu sa prikazivanjem spašavanja i zbrinjavanja povrijeđenih u požaru, kao i pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama trgovine ljudima koje su se zadesile na licu nesreće.
Pored pokazne vježbe i edukativnog sadržaja, mladi su se družili uz sport, igru i logorsku vatru.
Izvještaj sačinio: Jasmin Nikšić

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.