Održano općinsko takmičenje iz prve pomoći Crvenog križa općine Žepče

U subotu, 07.05.2016. godine , Crveni križ općine Žepče održao je općinsko takmičenje za podmladak i omladinu. Takmičenje je održano u Žepču, na tri radna poligona, a tom prilikom sanirano je 27 realistično prikazanih povreda, stanja i oboljenja (povrede na gradilištu, ulična tuča, narkomanija).

U kategoriji podmlatka takmičile su se ekipe prve pomoći iz četiri škole sa područja Žepča. 

Prvo mjesto je osvojila ekipa prve pomoći OŠ “Fra Grga Martić” iz Ozimice.

U kategoriji omladine takmičile su se tri ekipe na 5 radnih poligona.

Realistično je prikazana tuča učenika, saobraćajna nesreća, ulična pucnjava, tuč navijača i narkomanija. Sanirano je 46 realistično prikazanih rana.

Prvo mjesto u kategoriji omladine osvojio je klub mladih “Nevena- CK Žepče. Pobjedniče ekipe su dobile pehare i diplome, a uručene su i zahvalnice svim učesnicima, sudijama i markirantima.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.