Održano 9. Državno takmičenje iz pružanja prve pomoći

U organizaciji Društva Crvenog krsta/križa BiH, u subotu, 21.05.2011 godine u Bijeljini, održano je 9. Državno takmičenje iz pružanja prve pomoći . Na takmičenju je uzelo učešće  6 ekipa omladine i  7 podmlatka iz FBiH, RS i Brčko Distrikta. Pobjednici ovog takmičenja su ekipe podmladka –Prva osnovna škola Ilidža i omladine –Četvrte gimnazije Ilidža koje su predstavljale Crveni križ Federacije BiH. Ova pobjeda omogućila je učešće ekipi omladine – Četvrte gimnazije Ilidža  na Evropskom takmičenju ekipa prve pomoći – FACE 2011,  koje će biti održano u Veneciji- Italija u periodu od 15. do 18.09.2011 godine.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.