Održani operativno-konsultativni sastanci sa rukovodstvima organizacija Crvenog križa Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Posavskog kantona/županije

Jučer je rukovodstvo Crvenog križa Federacije BiH u sastavu predsjednik skupštine Crvenog križa Federacije BiH, mr. Hasan Topalović, predsjednik Crvenog križa Federacije BiH, Ivo Juričević i generalni sekretar Crvenog križa, Namik Hodžić, odvojene operativno-konsultativne sastanke sa rukovodstvima organizacija Crvenog križa Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Posavskog kantona/županije, na kojima su tematizirana aktuelna pitanja koja već duži period opterećuju efikasniji i uspješniji rad navedenih organizacija.

Zaključeno je da su pomenutim kantonalnim organizacijama Crvenog križa, u roku ne dužem od mjesec dana, održe sjednice Predsjedništva, na kojima će aktuelni problemi biti razmatrani, te zauzeti stavovi o načinu njihovog rješavanja, a potom obavijestiti i sjedište Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.