Održana Radionica na temu “Saradnja organizacija Crvenog križa i transfuzijskih centara na obezbjeđenju dovoljnih količina krvi”

U organizaciji Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i Crvenog križa Federacije BiH 26.03.2015. godine u Sarajevu, Hotel Hollywood održana je radionica na temu „Saradnja organizacija Crvenog križa i transfuzijskih centara na obezbjeđenju dovoljnih količina krvi“, kojoj su participirali  predstavnici transfuzijskih centara, odsjeka i službi i organizacija Crvenog križa kantona iz Federacije BiH.

Iako najodgovorniji i nadležni za ovu oblast, predstavnici  Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, nisu se odazvali navedenoj Radionici.Svi učesnici su dali svoj osvrt na plan potreba i realizaciju godišnjeg plana akcija, iskustva u međusobnoj saradnji sa posebnim osvrtom na dobre prakse i probleme.

Najvažniji zaključci Radionice su:

-Izražava se iskrena zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi koji iz poriva humanosti nesebično darujući svoju krv spašavaju ljudske živote i pomažu im u liječenju;

-Transfuzijske službe i organizacije Crvenog križa u Federaciji BiH svakodnevno daju značajan doprinos u oblasti animacije i regrutacije dobrvoljnih davalaca krvi, kao i promocije ovog izuzetno značajnog javno-zdravstvenog problema;

Organi vlasti na svim razinama trebaju, shodno Zakonu o krvi i krvnim sastojcima, Zakonu o Crvenom križu Federacije BiH, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i reosiguranju, osigurati značajnija sredstva za oblast dobrovoljnog davalaštva krvi;

-U narednom periodu, transfuzijske službe i organizacije Crvenog križa učiniti će dodatne napore na što većem procentu prikupljene krvi putem organiziranih akcija dobrovoljnog darivanje krvi, u odnosu na porodična i ciljana davanja krvi koja trenutno čine preko 50% od ukupno prikupljene krvi;

-Posebna pažnja će se posvetiti novim, posebno mladim davaocima koji po prvi puta daruju krv;

-Briga o zdravlju dobrovoljnih davalaca krvi i značajnije vrednovanje njihove humanosti mora biti prioritet vladinih institucija i društva općenito;

Takođe, hitno će se zatražiti sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva u cilju potpunije implementacije Zakona o krvi i krvnim sastojcima i Zakona o Crvenom križu/krstu Federacije BiH, a posebno hitnog donošenja Godišnjeg plana akcija dobrovoljnog darivanja krvi i osiguranju nedostajućih sredstava za financiranje ove javno-zdravstvene djelatnosti, posebno za strukturu Crvenog križa/krsta;

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.