Održana sjednica Predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH

U subotu, 23.01.2016. godine u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH, održana je sjednica Predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Na ovoj sjednici Predsjedništva mladih usvojeni je zaključak da je neophodno, u saradnji sa generalnim sekretarom Crvenog križa Federacije BiH, Hodžić Namikom, nastaviti implementaciju inicijative za formiranje mladih na nivou Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Članovi Predsjedništva mladih razmatrali su i izmjene i dopune Pravila o organizovanju i djelovanju mladih Crvenog križa Federacije BiH, te usvojili prijedloge o inkluziji aktivnih organizacija općina/gradova, odnosno kantona/županija direktno u Konferenciju mladih Crvenog križa Federacije BiH, i razmatrali izmjene koje se tiču prisustva i verifikacije zamjene za člana Predsjedništva mladih.

Na Predsjedništvu je dogovoreno da se Izborna konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH održi 27. i 28.02.2016. godine, uz prateće aktivnosti.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.