Održana radionica “Prezentacija i validiranje Smijernica za izradu socijalnih politika/strategija za starenje u Federaciji BiH”

Dana 11.06.2015. godine, u hotelu Terme na Ilidži održana je radionica na temu “Prezentacija i validiranje Smjernica za izradu docijalnih politika/strategija za starenje u Federaciji BiH”, u organizaciji UNFPA, Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Crveni križ Federacije BiH na ovoj radionici je predstavljao Generalni sekretar, Namik Hodžić, koji je izložio dvije prezentacije: “Uloga Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine u oblasti brige o starim osobama”, te je prezentirao studijsku analizu aktivnog starenja u funkcijin unaprijeđenja zdravlja i samostalnog života pojedinca.

Zaključci sa ove radionice unaprijediti će položaj i brigu o licima treće dobi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.