Održana radionica “Humanitarna diplomatija i razvoj strateškog partnerstva”

U periodu od 12-14.03.2012. godine u Sarajevu je održana zajednička radionica „Humanitarna diplomatija i razvoj strateškog partnerstva“.sa ciljem da se osnaži institucionalno jačanje i bilateralna saradnja između Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) i Španskog Crvenog krsta/križa.  Na pomenutoj radionici su učestvovali predstavnici sjedišta DCK/K BiH, entitetskih organizacija Crvenog krsta/križa, kao i predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCK/CP) i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK) u Bosni i Hercegovini. Predavači na radionici su bili predstavnici Španskog Crvenog krsta/križa iz Crvenog krsta/križa Katalonije, uz podršku delegata Španskog Crvenog krsta/križa u regiji Balkana, kao i predstavnik MFDCK/CP u Bosni i Hercegovini.

Radionica je, između ostalog, imala sljedeći sadržaj:
–          Strategija prikupljanja sredstava u okviru MFDCK/CP; Strategija mobilizacije resursa širom MFDCK/CP. 
–          Kako napraviti plan prikupljanja sredstava u nacionalnom društvu. Komunikacija aktivnosti; korištenje komunikacijskih sredstava.
–         Akcije prikupljanja sredstava: od tradicionalnih modela do društvenih mreža.
–         Praktični slučajevi „Prikupljanja sredstava“ za osobe zadužene za komunikaciju, osobe koje rade na prikupljanju sredstava i osobe koje su glasnogovornici.
Nakon trodnevnog rada, uz razmjenu iskustava i dobrih primjera i praksi, na radionici su doneseni sljedeći zaključci sa ciljem unapređenja rada i bolje mobilizacije resursa kroz cijelu strukturu Crvenog krsta/križa prilikom suočavanja sa velikim humanitarnim izazovima:
1.    Uključivanje mladih u mobilizaciju resursa i pridavanje većeg značaja mladima u organizaciji Crvenog krsta/križa, kao i na projektima prikupljanja
2.    Strategiju za korištenje javnih mreža uključiti u opštu Komunikacijsku strategiju Crvenog krsta/križa.
3.    Kreiranje bolje klime rada unutar strukture DCK/K BiH
4.    Omogućavanje razmjene iskustava i dobrih praksi sa nacionalnim društvima koja uspješno rade.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.