Održana Izborna konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH

Dana 18. i 19. marta 2016. godine u Dječijem odmaralištu Crvenog križa Kantona Sarajevo održana je Izborna konferencija mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Konferenciji su prisustvovali zastupnici mladih iz devet kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa: Unso-sanski kanton, Posavska županija, Tuzlanski kanton, Srednjebosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanon, Kanton Sarajevo i Hercegbosanska županija.

U sklopu konferencije mladi su imali radionicu „Liderstvo i vještine rukovođenja“, te kroz radionice „Primjeri dobre prakse“ razmijenili su iskustva i najznačajnije programe koje su volonteri realizirali u svojim sredinama u proteklom periodu.

Zvaničnom otvaranju konferencije mladih prisustvovali su Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Žaklina Ninković, asistent glavnog tajnika Društva Crvenog krsta/križa BiH, Eneida Višo, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo i Jasmin Nikšić, predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH koji su se obratili prisutnima, pohvalili dosadašnji angažman volontera i poželjeli sreću u daljem radu.

Na radionicama „Primjeri dobre prakse“ prisustvovala je i Edina Karaman ispred IFRC-a,  koja je izrazila zadovoljstvo što ima priliku učestvovati na konferenciji mladih, ali i vidjeti s kojim aktivnostima su se mladi susretali u proteklom periodu.

Na izbornom dijelu konferencije nakon procedura glasanja za Predsjednika konferencije mladih CKFBiH izabran je Sulejman Midžić iz Unsko-sanskog kantona (CK grad Bihać), te je izabrano i predsjedništvo mladih CKFBiH u sastavu:

Predsjednik mladih CKFBIH- Kenan Kadribašić iz Zeničko-dobojskog kantona (CKO Tešanj)

Potpredsjednica mladih CKFBIH- Anđela Bevanda iz Hercegovačko-neretvanskog kantona (CK grad Mostar)

Potpredsjednik mladih CKFBIH- Namik Hrustemović iz Tuzlanskog kantona (CKO Banovići)

Članica predsjedništva mladih CKFBiH: Nađa Deleut iz Kantona Sarajevo (CKO Ilidža)

Član predsjedništva mladih CKFBiH: Slavko Popović iz Hercegbosanske županije (CKO Livno)

Članica predsjedništva mladih CKFBiH: Eleonora Pikaus iz Srednjebosanskog kantona (CKO Kiseljak)

Članica predsjedništva mladih CKFBiH: Edina Pačuković iz Posavse županije (CKO Orašje)

Član predsjedništva mladih CKFBiH: Amir Draganović iz Unsko-sanskog kantona (CK grad Bihać)

Član predsjedništva mladih CKFBiH: Elvis Redžović iz Bosansko-podrinjskog kantona (CKO Goražde)

Zastupnici u Skupštini Crvenog križa Federacije BiH: Lejla Manov, Eldar Šehić, Kenan Kadribašić.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.