Održana 8. radionica za certifikaciju ljekara/instruktora za obuku kandidata za vozače iz prve pomoći

Osma certifikacija ljekara/instruktora je održana 25.07.2015. godine u Bihaću. Radionica je održana prema utvrđenom Planu rada: Uvod sa osvrtom na javna ovlaštenja Crvenog križa, upoznavanje sa Pravilnikom o osposobljavanju iz pružanja prve pomoći i Programom obuke iz pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, upoznavanje sa Vodičem za instruktore i upoznavanje sa smjernicama EFAM-a, te praktičnom primjenom AED-a (automatski eksterni defibrilator). Radionicu su vodili članovi ekspertnog tima dr. Iriš Brkić i dr. Almir Jagodić.

Ekspertni tim ima zadatak da u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Pravilnika o osposobljavanju pružanja prve pomoći, a u vezi sa članom 9. Zakona o Crvenom križu FBiH: izvrši certifikaciju ljekara – instruktora koji vrše obuku kandidata za vozače iz prve pomoći sa ciljem da se uspostavi

jedinstvena metodologije rada i način obuke polaznika.

Na ovoj radionici je certificirano 12 ljekara.

U periodu 2013-2015. godine održano je osam radionica na kojima je u strukturi Crvenog križa Federacije BiH certificiran 141 ljekar sa rokom važenja certifikata od pet godina.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.