Generalni sekretar Crvenog križa FBiH prisustvovao sastanku sekretara Crvenog križa Tuzlanskog kantona

S ciljem dogovora oko realizacije aktivnosti u narednom periodu, u četvrtak 22.10.2015.godine u prostorijama Crvenog križa Tuzlanskog kantona održan je sastanak sekretara Crvenog križa općina/grada sa područja Tuzlanskog kantona.

Sastanku je prisustvovao Generalni sekretar Crvenog križa FBiH, .Namik Hodžić, koji je prisutnima prezentovao trenutnu situaciju u vezi sa aktuelnim pitanjima u strukturi Crvenog križa u BiH. U svom izlaganju Generalni sekretar je dao poseban osvrt na obaveze organizacija Crvenog križa u skladu sa zakonskim i statutarnim ovlaštenjima, kao i trenutnoj problematici oko realizacije programskih aktivnosti Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.