Održan sastanak sa predstavnicima Vlade ZDK

Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog krsta/križa FBiH, Hasan Topalović, predsjednik Kantonalne organizacije Crvenog krsta/križa i Miroslav Vukelić, sekretar-volonter u ovoj organizaciji razgovarali su (04.09.2013.g.) sa premijerom ZDK Munibom Husejnagićem i Ivicom Ćurićem ministrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi ZDK o statusu i djelovanju organizacije Crvenog krsta/križa u ZDK.

Jedinstven je stav učesnika u razgovoru da Crveni krst/križ ne može biti tretiran jednako drugim organizacijama iz nevladinog sektora. To prije svega proističe iz njegove zakonske regulisanosti i internacionalnog karaktera. Zbog toga je podrška koja pripada misiji ove organizacije prije svega obaveza izvršne i zakonodavne vlasti.
Podatak da je 2012. Godine, u organizaciji Crvenog križa ZDK u 54 akcije, od prikupljeno 3.266 doza krvi od isto toliko davalaca na specifičan način izdvaja ovu asocijaciju humanista koji volonterski i besplatno rada jedan posao od neprocjenjive važnosti.
Široki spektar humanitarne aktivnocti Crvenog krsta/križa koji se prepoznaje se prvenstveno kao partner vlastima na svim nivoima, počev od realizacije projekata u vlastitoj organizaciji preko angažmana u oblastima koje direktno „pokrivaju“ poslove iz zakonima regulisanih oblasti. Ministar Ivica Ćurić je najavio da će u idućoj budžetskoj godini, na osnovu Zakona, Crveni križ kao posebna organizacija biti posebno i tretiran izdvojenom stavkom proračuna. Generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić predao je ovom prilikom premijeru Husejnagiću monografiju izdatu povodom 100-godišnjice Crvenog krsta u BiH.

 

(tekst preuzet sa www.zdk.ba)

slikaslika

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.