Održan koordinacijski sastanak sekretara/tajnika Crvenog križa kantona

Dana 09.01.2014. godine u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH održan je koordinacijski sastanak sekretara/tajnika Crvenog križa kantona. Prvi koordinacijski sastanak je bio prilika da se sagleda trenutno stanje u strukturi kako bi se zacrtani ciljevi i zadaci što uspješnije realizovali.

Na koordinacijskom sastanku sekretara razmatrana su pitanja:
-Usaglašavanje Operativnog plana aktivnosti u 2014. godini;
-Prva pomoć za vozače motornih vozila
-Prva pomoć za uposlenike i ostalu populaciju
-Evropski certifikat
-Finansijska dugovanja unutar strukture
-Nacrt Etičkog kodeksa
-Kase „Humana“
-Uplata dugovanja Crvenog križa kantona
-Tekuća pitanja
Na navedenom sastanku su između ostalog doneseni sljedeći zaključci:
-Sve organizacije Crvenog križa kantona i općina moraju poštivati Odluke DCK BiH i CK FBiH u vezi redovnog uplaćivanja sredstava od prve pomoći, odnosno do 05. u mjesecu za prethodni mjesec
-Zaduživanje novih obrazaca će se nastaviti dosadašnjom ustaljenom praksom, odnosno bez unaprijed uplaćivanja novčanih sredstava.
-Organizacijama Crvenog križa koje su u januaru/siječnju unaprijed uplatile određena sredstva na ime obrazaca iz prve pomoći ista će biti ukalkulisana u okviru konačnog izvještaja za mjesec januar/siječanj 2014.godine
-Organizacije Crvenog križa kantona trebaju u naredni mjesec dana sačiniti konačni obračun zaduženih i razduženih obrazaca, zaprimljenih sredstava od svake CK općine i grada i uplaćenih sredstava prema CK FBiH i DCK BiH u dosadašnjem periodu, zaključno sa 2013.godinom.
-Federalna komisija za nadzor i izvještavanje će na poziv organizacija CK ili po procjeni generalnog sekretara pružiti stručnu, tehničku i drugu vrste pomoći ili izvršiti neophodni nadzor organizacijama CK kantona u provedbi obuke iz prve pomoći.
-Prema nadležnim Komisijama i Predsjedništvu Crvenog križa inicirati raspravu o izmjeni i dopuni  Odluke o utvrđivanju visine, načina raspodjele i namjene naknade za obuku iz prve pomoći za zaposlenike, sportske radnike, stanovništvo, i  instruktore .
-Obaveza je svih organizacija CK općine i grada da u najkasnijem roku od mjesec dana izvrši sve finansijske obaveze od markica CK za 2012 i 2013 godinu prema CK kantona i CK FBiH.
-U strukturu proslijediti tekst Nacrta Etičkog kodeksa Crvenog križa FBiH o kojem unutar strukture treba provesti javnu raspravu u roku od 60 dana.
-Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 17.02.2014.godine.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.