Održan koordinacijski sastanak Pokreta

Koordinacijski sastanak Pokreta održan je u prostorijama ICRC-a (Međunarodnog Komieteta Crvenog Križa), 26.04.2016.godine. Sastanku su prisustvovali: Željko Filipović – šef delegacije ICRC-a u Sarajevu, Zorica Lučić – saradnik u odjelu za kooperaciju ICRC-a, Mihela Hinić – Švicarski Crveni križ, Mikele Rezza – Crveni križ italije, Mateo Ciarrli – šef delegacije IFRC-a (Međunarodna Federacija Društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca) u Sarajevu, Branko Leko – glavni tajnik DCK BiH (Društva Crvenog križa /krsta BiH), Lea Kujundžić – saradnik u DCK BiH za međunarodnu suradnju, Žaklina Ninković – saradnik za kooperaciju u DCK BiH, Denis Šehanović – sekretar Crvenog križa/krsta Brčko Distrikta, te Senadin Kumro – koordinator u CK FBiH.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Crvenog križa/krsta u proteklom periodu i o održanoj Godišnjoj konferenciji evropskih Nacionalnih društava Crvenog križa/krsta o Obnavljanju porodičnih veza (OPV), koja je održana u periodu od 20-22.04.2016. godine u Sarajevu, u kongresnom centru SPA hotela Terme, Ilidža.

Riječi je bilo i o aktivnostima Crvenog križa u narednom periodu, te o aktivnostima u Nedjelji/Tjednu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u periodu od 08. do 15.05. ove godine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.