Održan Kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

Mladi Crvenog križa Federacije BiH su se i ove godine priključili obilježavanju Svjetskog dana mladih provođenjem niza aktivnosti kojima su predstavili i proslavili svoj dan. U periodu od 10.08 do 13.08.2011. godine na Boračkom jezeru uspješno je realiziran kamp za mlade volontere Crvenog križa FBiH.

Kampu je prisustvovalo 26 mladih volontera sa područja 7 kantona FBiH (gradovi Tešanj, Odžak, Goražde, Mostar, Gradačac,  Sarajevo-Ilidža, Ključ, Cazin, Bihać i Bosanska Krupa). Kamp je bio koncipiran na način da su u toku četri dana njegovog trajanja od strane instruktora mladim volonterima Crvenog križa predstavljeni programi koje realizira Crveni križ (diseminacija, promocija humanih vrijednosti, prva pomoć, dobrovoljno davalaštvo krvi, seksualno i reproduktivno zdravlje, te Međunarodno humanitarno pravo). Cilj je bio da se mladi na taj način motiviraju da se uključe u različite programe Crvenog križa. Dana 11.08. učesnicima Kampa je od strane udruženja „Ruke“ prezentiran  Projekt: Volonterska akcija „Let's Do It – ocistimo zemlju za 1 dan“ koja je planirana da se održi 9. septembra/rujna 2012. godine na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Radi se o najvećoj akciji u historiji BiH koja je posvećena prvenstveno čišćenju ilegalnih deponija smeća u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti, odnosno zaštićenih područja.
Na sam Svjetski dan mladih-12.08. mladi volonteri su posjetili područje Glavatičeva, nedaleko od Boračkog jezera i tom prilikom uručili skromnu pomoć za 15 socijalno ugroženih porodica.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.