Održan Kamp mladih Crvenog križa FBiH

Mladi Crvenog križa Federacije BiH su se i ove godine priključili obilježavanju Svjetskog dana mladih provođenjem niza aktivnosti kojima su predstavili i proslavili svoj dan. U periodu od 11.08 do 13.08.2011. godine na Bistričaku-Zenica je uspješno realiziran kamp za mlade volontere Crvenog križa FBiH. Kamp je 11.08.2011 svečano otvorio generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić, a učesnike su pozdravili , šef kabineta premijera Vlade ZE-DO kantona g.Dženan Begović, ministar za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZE-DO kantona g. Mirko Trifunović i g. Hasan Topalović, član Predsjedništva Crvenog križa FBiH.

 

28 volontera  sa područja 7 kantona FBiH imali su priliku proširiti znanje o istorijatu Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Znaku Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, njegovoj upotrebi i zaštiti, te Međunarodnom humanitarnom pravu. Spoj radionica edukativnog i zabavnog kataktera pokazao se odličnim jer je stvorena atmosfera koja je omogućile stvaranje novih prijateljstava i poznanstava koja će ovim mladim ljudima sigurno koristiti u životu. Učesnici kampa su se nizom aktivnosti priključili obilježavanju 12.08.- Svjetskog dana mladih. Navedenog dana su zajedno sa volonterima CK ZE-DO kantona i CK općine Zenica sudjelovali  u čiščenju rijeke Bistričak, te uručili skromnu pomoć u vidu paketa hrane i higijene za 20  socijalno ugroženih porodica na području sela Smajići i Kolići (Nemila-Zenica). Mladi volonteri su istog dana sudjelovali i u „Paradi mladosti“ koju su organizirali Mladi Crvenog križa Općine Zenica  u Centru grada.  Paradi su se pridružili i mladi ljudi iz ostalih NVO organizacija iz Zenice, a nakon parade, ispred prodavnice „DM“ u Centru grada, je postavljen info-štand sa promotivnim materijalom, te upriličene igre o humanosti, volnterizmu i uopšteno o omladinskom aktivizmu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.