Odgovor strukture Crvenog križa FBiH na posljedice od poplava

Struktura Crvenog križa Federacije BiH ( CK Federacije, kantona i općina ), kao dio sistema zaštite i spašavanja u okviru Civilne zaštite, aktivno je, u skladu sa mogućnostima, odgovorila na potrebe zbrinjavanja ugroženih građana u poplavljenim općinama.

Crveni križ Federacije BiH je Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona uputio pomoć od po 80 paketa hrane i 80 paketa higijene, a prethodno je Crveni križ BPK u funkciju stavio sve svoje ljudske i materijalne kapacitete
Pored toga, uposleni i volonteri CK su spremni na prihvat eventualno izmještenog stanovništva.

Crveni križu Kantona Sarajevo (općine Ilidža, Trnovo i Novi Grad ) je već distribuirao ukupno 90 paketa hrane i higijene i to : 30 paketa u općini Ilidža ( a distribuiraju još dvadeset paketa hrane i higijene dibivenih od CK FBiH ), 20 paketa u općini Trnovo i 20 paketa u općini Novi Grad. Prethodno je Crveni križ Kantona Sarajevo na raspolaganje stavio svoje ljudske i materijalne kapacitete.
Takođe, Crveni križ je stavio na raspolaganje i svoje smještajne kapacitete u Centru“Ušivak“ u Hadžićima za potrebe privremenog smještaja ugroženog izmještenog stanovništva.

Crveni križ HNK( Grad Mostar i općina Čapljina ) se takođe, zajedno sa Civilnom zaštitom, uključio u proces zbrnjavanja ugroženog stanovništva.

Sekretari Crvenog križa, djelujući kao članovi Štabova civilne zaštite postupati će po smjernicama nadležnih organa Civilne zaštite i, po potrebi, poduzimati i druge mjere u segmentu zbrinjavanja ugroženog i izmještenog stanovništva.

Apelirao na institucije, kolektive i građane da nam pruže podršku u obezbjeđenju urgentnih potreba, a to su :
– sredstva higijene i dezinfekciona sredstva
– voda za piće
– gumene čizme
– deke i posteljina
– pumpe za vodu
– aparati za isušivanje prostorija
– ostala vrsta pomoći

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.