Obraćanje generalnog sekretara Crvenog križa FBiH na pressu Vlade FBiH

27.03.2020.