Obilježavanje dana Svjetskog dana borbe protiv siromaštva i Svjetskog dana hrane u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

 Povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane i Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, struktura Crvenog križa Federacije BiH realizovala je slijedeće aktivnosti:

Crveni križ općine Bosanski Petrovac

Crveni križ općine Bosanski Petrovac je povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane – 16.10. i obilježavanja Međunarodnog dana  borbe protiv siromaštva – 17.10., socijalno ugroženim osobama sa područja općine Bosanski Petrovac podijelio deset paketa hrane i higijene.

Crveni križ u svojoj evidenciji ima preko 250 osoba koje su u stanju socijalne potrebe ( nosioci domaćinsta). Najviše je starih i bolesnih koji žive sami sa minimalnim ili bez ikakvih primanja.

Crveni križ općine Sanski Most

U povodu obilježavanja „Svjetskog dana borbe protiv siromaštva“, dana 16.10.2015. godine, volonteri i sekretar Crvenog križa općine Sanski Most, posjetili su pet porodica u selima Gorice, Suhača, Trnova i uži dio centra grada, i tom prilikom uručili prehrambene pakete korisnicima, te obavili razgovor sa njima.

Za kupovinu namirnica, pakovanje i distribuciju, ispred Crvenog križa angažirane su tri volonterke: Sadmira Durmišević, Belma Durmišević i Samira Radoović.

Crveni križ općine Vogošća

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva sekretar i predstavnici Crvenog križa Općine Vogošća su posjetili porodice u stanju socijalne pomoći i uručili pakete hrane i higijene.

Crveni križ Unsko-sanskog kantona

Povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva Crveni križ USK-a je obezbjedio obogaćene menije za sve korisnike javne kuhinje Imaret koji su se podijelili u prostorijama navedene ustanove 16.10. 2015.godine. u 11h.

Također  se je izvršila podjela paketa za najugroženije općine; Ključ,Bosanski Petrovac i Bužim za 60 porodica.

Crveni križ općine Maglaj

Volonteri Crvenog križa općine Maglaj će obišli su 100 porodica i podijelili 100 prehrambenih paketa po spisku JU“Centar za socijalni rad“Maglaj podicama koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji.

Crveni križ Bosansko-podrinjskog kantona

Crveni križ Goražde je povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, kako je to bilo i planirano, orgnizovao pripremu i podjelu 150 toplih obroka (grah) od kojih je 35 podjeljeno u Domu za stare i iznemogle osobe dok je ostatak podjeljen na tri lokacije u Goraždu. CK Goražde će istim povodom izvršiti podjelu paketa hrane i higijenskih materijala u periodu od 19.10. do 26.10.2015. godine.

Crveni križ Kantona Sarajevo

Uposlenici Centralne kuhinje, te mladi volonteri Crvenog križa Kantona Sarajevo ispred sarajevske Katedrale, u periodu od 12 do 14 sati građanima su dijelili besplatan topli obrok, ovog puta grah, kako bi obilježili Međunarodni dan hrane i skrenuli pažnju na siromaštvo i glad u svijetu.Enaida Višo, sekretarka Crvenog križa Kantona Sarajevo za medije je izjavila da je Centralna kuhinja Crvenog križa Kantona Sarajevo danas pripremila 250 toplih obroka graha koje će podijeliti građanima,  a da svakodnevno  Crveni križ Kantona Sarajevo priprema blizu 2.000 obroka koji se distribuiraju na 19 punktova u 7 općina Kantona Sarajevo.

Ovoj aktivnosti prisustvovali su i Namik Hodžić – generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Enaida Višo – sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo, Refik Kravić – upravnik Centralne kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo i Edina Mirojević – sekretar Crvenog križa općine Stari Grad.

Crveni križ općine Cazin

Crveni križ  općine Cazin 17.10.2015.godine obilježio je Svjetski dan borbe protiv siromaštva obilaskom porodica koji se nalaze u stanju socijalne potrebe .Dodjeljena je pomoć za 5 porodica  (paketi hrane i higijene) u vrijednosti od 400,00 KM. 

Crveni križ općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Crveni križ općine Gornji Vakuf – Uskoplje je organizvao posjete socijalno ugroženim porodicama sa područja ove općine. Tom prilikom najugroženijim su uručeni prigodni poklon paketi. Ova akcija Crvenog križa je realizovana uz angažman mladih volontera.

Crveni križ općine Vareš

Crveni križ općine Vareš uručio je humanitarne pakete hrane i higijene 40 porodica sa ive općine. koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.