OBILJEŽAVANJE 1.Decembra/Prosinca- SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV HIV/AIDS-a

Radionicom Edukacija o reproduktivnom zdravlju metodom „mladi-mladima“ koja je održana od 19.-22.11.2009.godine u Vogošći, započele su aktivnosti na obilježavanju 1. Decembra/Prosinca – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a. Na radionici su educirana 22 volontera iz sedam kantona iz oblasti reproduktivnog zdravlja. U narednom periodu timovi edukatora će u svojim sredinama održati prezentacije, odnosno prenošenje znanja o reproduktivnom zdravlju svojim vršnjacima.
Sa ciljem podizanja svijesti o postojanju HIV/AIDS-a i smanjenja rizičnog ponašanja posebno među mladima, u povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a organizacije Crvenog križa općina će 1. decembra/prosinca postaviti posebne informativne štandove i vršiti podjelu promotivnog materijala i mašnica.

30.11.2009.g.     Srednja škola Tešanj                                  13 sati       prezentacija   
01.12.2009.g.     Tešanj, centar grada                                  11 sati      informativni štand
01.12.2009.g.     D. Vakuf „Srednja mješovita škola                 12 sati      prezentacija
01.12.2009.g.     Kakanj, OŠ „15 April“                                  13 sati      prezentacija
01.12.2009.g.     Tuzla, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“     12,45 sati      prezentacija
01.12.2009.g.     Sarajevo, u svim općinama                                          informativni štandovi
01.12.2009.g.     Konjic,                                                                     prezentacija

Crvena traka

Crvena traka je opšti simbol za solidarnost sa ljudima koji su HIV pozitivni i ljudima koji žive sa AIDS-om i ona ujedinjuje ljude u zajedničkoj borbi protiv ove bolesti. Ona je internacionalni simbol svjesnosti problema HIV/AIDS-a i nade da će se AIDS epidemija, bolest i patnje jednog dana završiti. Crvenu traku može nositi svako, pokazujući solidarnost sa 40 miliona ljudi širom svijeta koji žive sa HIV/AIDS. Crvenu traku je 1991. godine osmislila Kompanija “Visual AIDS” iz New Yorka, a ona je ubrzo postala dobro poznat simbol koji daje nadu društvu da će ova bolest biti izlječiva.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.