Nova pomoć za migrante: Donacija Bavarskog Crvenog križa i kompanije Argeta

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine od početka migrantske situacije radi na humanitarnom zbrinjavanju migranata.

Ove sedmice migrantima u prihvatnim centrima IOM-a, u Biri, Sedri, Borićima, Miralu i Ušivku, te u Salakovcu dijeli se nova donacija. Naime, nova obuća, donacija Bavarskog Crvenog križa u vrijednosti oko 20 000€ (4012 pari) te pašteta Argeta, donacija vrijedna 21 076,85 KM (17 856 komada) još jedna je pomoć prijatelja i partnera CK Federacije BiH, koja će zasigurno pomoći u humanitarnom zbrinjavanju migranata. 

Crveni križ FBiH, u okviru Sporazuma sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), priprema i vrši distribuciju tri obroka dnevno u 4 privremena prihvatna centra na području Unsko sanskog kantona, a sredstva je obezbijedila Evropska unija.

Osim ishrane, CK FBiH, kroz strukturu obezbjeđuje higijenu i higijenske pakete. Uposlenici i volonteri su na raspolaganju izbjeglicama i migrantima kada su u pitanju usluge prve pomoći, psihosocijalna podrška, te usluge obnavljanja porodičnih veza – Služba traženja.

CK FBiH zajedno sa partnerima nastavlja da prati situaciju i čini sve što može u cilju poboljšanja humanitarne situacije na terenu.

Dio donacije kompanije Argeta namjenjen je i za korisnike kuhinje CK Kantona Sarajevo.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.