Neslužbeni izvještaj o broju poziva za pomoć žrtvama tajfuna na Filipinima

Prema privremenim informacijama u humanitarnoj akciji za prikupljanje pomoći žrtvama tajfuna na Filipinima putem humanitarnih telefona i žiro računa od 01.11.-31.12.2013. godine ostvareno je:

BH Telecom = 1120 poziva
HT Mostar = 227  poziva
Na žiro račun kod  Sberbank d.d. Sarajevo pristiglo je 725,00 KM