Održan sastanak u Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona na temu nelegalno djelovanje Crvenog polumjeseca ZDK-a

Dana, 27.09.2013.godine u prostorijama Vlade Zeničko-dobojskog kantona u organizaciji Kantonalnog ministarstva za pravosuđe i upravu održan je sastanak predstavnika resornih kantonalnih ministarstava ZDK-a (Kantonalno ministarstvo za pravosuđe i upravu, Kantonalno ministarstvo zdravstva, Kantonalno ministarstvo rada i socijalne politike i Kantonalno ministarstvo obrazovanja) sa predstavnicima organizacija Crvenog križa/krsta u BiH( DCK BiH, CK FBiH, CK ZDK, CK općine Zavidovići i CK općine Zenica) i predstavnicima tkz.Crvenog polumjeseca ZDK-a, a na temu nelegalnog djelovanja Crvenog polumjeseca ZDK-a i uzurpiranja javnih ovlaštenja Crvenog križa/krsta  iz Zakona o DCK BiH i Zakona o Crvenom križu FBiH od strane Crvenog polumjeseca ZDK-a.

Sastanku su na poziv Kantonalnog ministarstva za pravosuđe i upravu prisustvovali predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, g-din Michele Rezza Shancez, šef Delegacije IFRCa u BiH i g-din Getachew, delegat IFRC-a  iz Budimpešte.
Nakon što su svi učesnici sastanka iznijeli svoje stavove i mišljenja u vezi navedenog problema, Sekretar  resornog ministarstva g-đa Ružica Jukić-Ezgeta koja je vodila navedeni sastanak je zaključila da će Kantonalno ministarstvo za pravosuđe i upravu o svemu zauzeti stavove i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima odlučiti o daljnjem djelovanju Crvenog polumjeseca ZDK-a.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.