Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze-14-21.09.

U skladu sa programskim aktivnostima, Društvo Crvenog krsta/križa BiH sa entitetskim organizacijama i ove godine tradicionalno u periodu od 14-21 septembra/rujna obilježava Nedjelju/Tjedan borbe protiv tuberkuloze. Povodom obilježavanja ovog datuma u prostorijama Društva Crvenog krsta/križa BiH 13.09.2012 g. održati će se konferencija za štampu na kojoj će biti predstavljene aktivnosti u Nedjelji koje provodi Crveni križ u BiH, prije svega kroz projekat ”Jačanje DOTS sistema u BiH, kao korisnik sredstava Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Crveni križ koristi ovu sedmicu za mobiliziranje javne podrške i intenziviranje napora u dijagnosticiranju i liječenju ove bolesti. Aktivnosti Društva Crvenog krsta/križa BiH u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije povodom kampanje pokrenute za Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze 2012 g. provode se pod sloganom „Svijet bez tuberkuloze“. Svjetska zdravstvena organizacija je za pomenutu globalnu kampanju ljudima iz cijelog svijeta pružila mogućnost da daju svoj glas kako bi se tuberkuloza zaustavila za njihovog života i da se kao cilj postigne:
-nula umrlih od tuberkuloze
-brže izlječenje oboljelih
-brži, jeftiniji, jednostavniji test za dijagnostiku tuberkuloze
-djelotvorna vakcina
Imajući u vidu značaj pravilnog i pravovremenog liječenja i pomoći koju porodica može pružiti oboljelom volonteri Crvenog križa na terenu će provesti zdravstveno-socijalne i promotivne aktivnosti. Ciljna grupa je opća populacija. Aktivisti Crvenog križa u saradnji sa općinskim strukturama i zdravstvenim radnicima organiziraće posjete najudaljenijim zajednicama i organizirati akcije;
Zdravstvene aktivnosti
–    pregledi stanovništva,
–    akcije darivanja krvi
Higijensko-epidemiološka zaštita
–  akcije vezane za čuvanje okoliša, akcije čišćenja naselja, ulica, parkova, kolektivnih centara, škola

Socijalne aktivnosti
–    obilazak oboljelih od tuberkuloze
–  uručivanje prigodnih poklona i informativnog materijala oboljelim i njihovim porodicama

Informativno-edukativne aktivnosti
–    prodaja markica za stanovništvo
–   distribucija informativno-edukativnog materijala (na javnim mjestima, u školama, zdravstvenim ustanovama…)
–    organiziranje informativne kampanje putem medija
–    organiziranje javnih tribina u suradnji sa ekspertima iz ove oblasti
–    organiziranje predavanja u školama

Za ovu aktivnost Crveni križ FBiH je izradio i distribuirao 152.000 doplatnih markica u apoenima od 0,50 KM za građanstvo i 85.000 doplatnih markica u apoenima od 0,20 KM za poštanski, drumski i željeznički saobraćaj.
UNDP je za Nedjelju/Tjedan borbe protiv TB kreirao informativno-edukativni materijal (15.600 brošura- “Šta je TB” i 1.240 postera) koji će 58 educiranih volontera Crvenog križa općina dostaviti školama, domovima zdravlja, porodicama oboljelih, kao i svim građanima u BiH.
Uz volontere promotivni materijal će djeliti i članovi šest mobilnih timova Društva Crvenog krsta/križa BiH koji su formirani i rade u okviru Projekta “Jačanje DOTS Strategije i unapređenje nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u BiH”, u saradnji sa UNDP BiH, uz podršku sredstava GFATM-a. Zadatak mobilnih timova je da aktivno tragaju za novim slučajevima tuberkuloze provođenjem skrininga na tuberkulozu i uzimanjem sputum od suspektnih slučajeva unutar rizičnih grupa ( interno raseljeni, članovi romske populacije, manjine, mladi i siromašni, osobe starije od 65 godina). Aktivnosti sa ugroženim grupama takođe uključuju zatvore, mentalne ustanove i staračke domove.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.