Najava: Distribucija humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina, i Domu za stare u Goraždu

Sutra će delegacija Crvenog križa Federacije BiH na čelu sa generalnim sekretarom Hodžić Namikom, povodom obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje/Tjedna Crvenog križa distribuirati humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina, te Domu starih u Goraždu. Humanitarnu pomoć čine paketi hrane i higijene, odjeća, jednokratne pelene za odrasle i sredstva za ličnu i kolektivnu higijenu.

Ova pomoć obuhvatiti će 80 ugroženih porodica i 50 korisnika usluga Doma za stare u Goraždu. U skladu sa mogućnostima, planirani su i kraći sastanci sa načelnicima Općina Foča-Ustikolina, Prača-Pale i Goražde, kao i sa direktorom Doma za stare u Goraždu.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.