Na Statutarnim sastancima Pokreta predstavnici Društva Crvenog krsta/križa BiH

U periodu od 05. do 11. novembra, u Turskoj se održavaju Statutarni sastanci Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Ovi Staturani sastanci okupljaju svih 190 Nacionalnih društava, Međunarodnu Federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumejseca, te Međunarodni komitet Crvenog križa.

U ovom periodu zasjedaju 2 tijela Pokreta: Generalna skupština IFRC-a- najveći organ odlučivanja za 190 članova Federacije, te Vijeće delegata- tijelo koje uključuje i MKCK, a koje će raspravljati aktuelnoj problematici u cijelom pokretu.

Pored izbora novog predsjednika, podpredsjednika i upravnog odbora IFRC-a, tema ovih sastanaka biti će migracije- prioritetiziranje sigurnosti i pomoći, nuklearno naoružanje- napori u njegovoj eliminaciji, te zdravstvo sa naglaskom na mentalnom zdravlju i psiho-socijalnim potrebama.

Ovim sastancima prisustvuje i 139 predstavnika mladih Nacionalnih društava iz cijelog svijeta. Delagaciju BiH ove godine čine predsjednik DCK BiH Rajko Lazić, glavni tajnik DCK BiH Branko Leko, generalni sekretar CK FBiH Namik Hodžić, predstavnik Koordinacionog tijela mladih DCK BiH Haris Magrdžija, te saradnica u DCK BiH, Žaklina Ninković.

Kako je protekao prvi dan možete pogledati ovdje:

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.