Monitoring korisnika projekta “Pomoć za domaćinstva ugrožena od poplava i klizišta”

U petak, 04.03.2016. godine, predstavnica IFRC-ove delegacije u Sarajevu, Edina Karaman je sa predstavnikom Crvenog križa Federacije BiH, Kumro Senadinom, obišla korisnike projekta koji finansira IFRC “Pomoć za domaćinstva ugrožena od poplava i klizišta”.

Monitoring je izvršen u općinama Kladanj, Živinice i Gradačac, a prisutni su bili i sekretari općinskih organizacija Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.