Mobilni timovi CK za pružanje pomoći migrantima van kampova na visini zadatka

Timovi su u protekloj sedmici pružili podršku za 270 migranata, te imali 172 intervencije prve pomoći, 194 usluge psihosocijalne podrške, 2 intervencije psihologa, te 16 medicinskih pregleda i intervencija od strane ljekara.