Mobilni timovi CK-a pružili 3271 intervenciju prve pomoći i psihosocijalne podrške migrantima u decembru/prosincu

Zahvaljujući posvećenosti naših članova mobilnih timova u toku decembra/prosinca 2019. godine pruženo je 3.271 intervencija prve pomoći i psihosocijalne podrške.

Tokom decembra 2019. mobilni timovi za pružanje prve pomoći, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i Danskog vijeća za izbjeglice, dosegli su 2.125 osoba u pokretu. Timovi su osigurali 3.271 pregleda, od čega je realizirano 1.279 intervencija prve pomoći, kao i 1.992 konsultacija u domeni psihosocijalne podrške.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.