Mladi kao pokretači promjena

Nakon što je 15 volontera iz strukture Crvenog križa Federacije BiH učestvovalo na Kampu mladih Društva Crvenog krsta/križa BiH u okviru projekta “Mladi kao pokretači promjena” održane su brojne radionice za mlade.

Kroz cjelodnevne edukacije bazirane na vršnjakoj fascilitaciji, mladi iz Lukavca, Gradačca, Živinica, Žepča, Maglaja i Sarajeva stekli su znanja o nediskriminaciji i poštivanju različitosti, empatiji, aktivnom slušanju, kritičkom promišljanu, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj inkluziji i Pokretu Crvenog križa.

Projekat je realizovan kroz saradnju Društva Crvenog krsta/križa BiH i Crvenog krsta Crne Gore u okviru  programa “Dijalog za budućnost”.

Svijet na mlađima ostaje a naš zadatak i kroz ove cjelodnevne radionice je bio da ih, promovišući životne vještine,  što bolje pripremimo za tu bitnu  i odgovornu ulogu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.