MKCK evidentirao 412.000 izbjeglica na granici Mijanmara i Bangladeša

Članice Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca aktivno djeluju u sprovođenju misije i vizije Pokreta na granici Mijanmara i Bangladeša, gdje svakodnevno pristižu izbjegli Rohindža muslimani.

Pored oružanih sukoba u kojem se narušavaju principi međunarodnog humanitarnog prava, a koje BBC upoređuje sa dešavanjima u Srebrenici u julu 1995. godine, nedavno pokrenuta klizišta  zbog kojih je dodatan broj ljudi bio prisiljen da napusti domove postala su otežavajući faktor.

Nakon što je Peter Maurer, predsjednik MKCK  tražio od Aung San Suu Kyi da dopusti humanitarnim radnicima pristup ljudima koji se nalaze u stanju potrebe, a nakon posjete Rakhinu i obilaska izbjegličkih kampova koji su postavljeni prije skoro 5 godina za Rohindža muslimane koje su protjerali budistički ekstremisti, kada mu nije bilo dozvoljeno da posjeti sjever države na kojem je smešteno 75.000 izbjeglica, Moskva je početkom ovog mjeseca  izvijestila da je vlada Mijanmara uputila apel MKCK da poveća obim svog humanitarnog djelovanja.

MKCK u periodu august-septembar evidentirao je 412.000 izbjeglica, a u humanitarno djelovanje su pored MKCK i IFRC-a uključene i druge međunarodne organizacije: UN-ove agencije, Islamic Help, Partners Relief & Developement, Amnesty International, i druge.

Društvu Crvenog polumjeseca Bangladeša putem Hitnog apela za pomoć i DREF-a (Disaster Relief Emergency Fund) do sada je upućena pomoć u vrijednosti od 20.993.128 švicarskih franaka, a namjenjena je za formiranje novih izbjegličkih kampova i nabavku humanitarne pomoći (hrana, higijenski setovi, voda, zdravstvene usluge, smještaj).

Pored izdvajanja finansijskih sredstava i pokrenutih kampanja za prikupljanje donacija, članice Pokreta angažovane su na ovom području: Američki Crveni križ, Britanski Crveni križ, Njemački Crveni križ, Švedski Crveni križ, Švicarski Crveni križ i Turski polumjesec.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.