Međunarodni kamp mladih “Lukavac 2015” u organizaciji Crvenog križa općine Lukavac

Povodom Svjetskog dana prve pomoći, klub mladih Crvenog križa općine Lukavac realizovao je međunarodni kamp mladih “Lukavac 2015”, u okviru kojeg je organizovana pokazna vježba.

Kamp je trajao od 18. do 20. septembra, a na njemu je prisustvovalo 85 volontera iz 13 općinskih organizacija Crvenog križa.

Stručne službe koje su pomogle našu pokaznu vježbu su: Policijska uprava Lukavac, Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac i Služba hitne medicinske pomoći.

Općinske organizacije koje su prisustvovale pokaznoj vježbi su: CK Stari Grad Beograd (Srbija), CK Orašje (BiH), CK Novo Sarajevo (BiH), CK Ilidža (BiH), CK Žepče (BiH), CK Zenica (BiH), CK Čelić (BiH), CK Srebrenik (BiH), CK Tuzla (BiH), CK Gradačac (BiH), CK Banovići (BiH), CK Živinice (BiH).


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.