Međunarodni dan volontera (05.12)- Konferencija “Mjesto i uloga volontera u društvu”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera (05.12.), Crveni križ Federacije BiH organizuje konferenciju sa međunarodnim učešćem “Mjesto i uloga volontera u društvu” u petak 04.12.2015. godine u hotelu “Hollywood”- Ilidža, sa početkom u 09:00 sati.

Cilj konferencije je da se predstave i razmjene iskustva na temu volonterizma na nivou Bosne i Hercegovine i regiona, prepoznavanje važnosti postojanja zakonskog okvira kojim se definira volonterizam i rad volontera na području Bosne i Hercegovine, naglašavanje uočenih problema u primjeni zakona o volonterskom radu i praksi, te pokretanje konstruktivnog dijaloga između predstavnika nevladinog i vladinog sektora o prevazilaženju tih problema.

Pored Crvenog križa FBiH i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) planirano je da svoja iskustva u oblasti volonterskog rada predstave Institut za razvoj mladih KULT,  te organizacija Crvenog krsta Srbije.

Ispred vladinih institucija na pomenutoj konferenciji planirano je učešće predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Ovom prilikom će biti dodijeljena i priznanja “Volonter godine” za volontere koji su u volonterskom radu postigli izuzetno značajne rezultate. 

Program rada:

09:00 sati  Predstavljanje učesnika

09:10-09:20 sati  Uvod

09:20-09:40 sati  Doprinos volontera Crvenog križa/krsta u zajednici

09:40-10:15 sati  Dodjela priznanja „Volonter godine“

10:15 sati Izlaganja na temu: Mjesto i uloga volontera u društvu

11:00 sati Pauza za kafu

11:20 sati Izlaganje na temu: Mjesto i uloga volontera u društvu

12:10 sati  PANEL DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

13:15 sati  Osvježenje i zakuska

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.