Međunarodni dan borbe protiv mina-4.april

Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju obilježava se svake godine 4.aprila kako bi se skrenula pažnja javnosti i ubrzao napredak u rješavanju problema mina. Aktivnosti koje će struktura Crvenog križa Federacije BiH realizovati u toku mjeseca aprila su: implementacija Plana upozoravanja na mine u općini Vogošća, organizovanje predavanja za djecu po školama, u mjesnim zajednicama, udruženjima lovaca i planinara, kao i vatrogasnom društvu. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv mina, održat će se V Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz poznavanja Programa “Upozoravanje na opasnost od mina” u Zvorniku.

Procjene ukazuju na približno 100 miliona različitih vrsta mina kao i više miliona neeksplodiranih ubojnih sredstava koja ostaju skrivena iz prošlih ili sadašnjih sukoba u približno 80 zemalja svijeta (primjerice Afganistan, Angola, Kambodža, Hrvatska i dr.). Bosna i Hercegovina je među zemljama s najvećim brojem mina u Europi, ali se broj minski sumnjivih površina i mina iz godine u godinu smanjuje. Posljedice djelovanja mina smanjuju stabilnost neke zemlje, usporavaju socioekonomski razvoj i društveni oporavak te napredak zajednice. Zbog duge djelotvornosti, mine prijete generacijama ljudi te ranjavaju i ubijaju civilno stanovništvo u približno 80 posto slučajeva.
Konvenciju o zabrani korištenja, proizvodnje, skladištenja, prijenosa protupješačkih mina i njihovog uništenja (Otavska konvencija) potpisalo je 156 država svijeta. Bosna i Hercegovina  je potpisala Otavsku konvenciju 03. Decembra 1997. godine, a ratificirala 08. Septembra 1998. godine.
Prema podacima u svijetu, muškarci više stradavaju od mina, dok približno 30 posto stradalih čine žene i djeca do 15 godina. Djeca su posebno izložena opasnosti od mina jer često zaigrana ne uoče opasnost, a ponekad nesavjesne osobe uklanjaju postavljene minske oznake što je kažnjivo i krivično djelo, jer je to isto kao postavljanje novog minskog polja. Od početka 1991. do kraja 2011. godine u Bosni i Hercegovini je od mina stradala ukupno 7.972 osoba. Žrtve mina najčešće imaju trajna tjelesna oštećenja pa osim fizikalne rehabilitacije trebaju i psihološku podršku za što bržu socijalnu i ekonomsku reintegraciju u društvo.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.