Međunarodni dan djeteta: Načelo jednakih šansi najbitnije za dijete

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije, među kojima je i Bosna i Hercegovina, mora jamčiti svakom djetetu.

Dječija prava temelje se na potrebama svakog djeteta da preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i učestvuje u životu svoje zajednice. Ona se odnose na svako dijete, bez izuzetka.

Osnovna dječja prava su pravo na preživljavanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na podršku za djecu s teškoćama u razvoju, pravo na podršku za djecu u siromaštvu, pravo na porodicu, pravo na mišljenje i izražavanje, učestvovanje u donošenju odluka koje se tiču djece, pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja.

 

Kakvo je danas stanje s poštivanjem dječijih prava u svijetu?

“Iako Konvencija postoji više od 20 godina, svakodnevno svjedočimo kako se djeci uskraćuju njihova prava. Mnogo djece u svijetu umire od bolesti koje su se mogle spriječiti. Mnogo djece, a među njima posebno djevojčice, i dalje ne idu u školu ili nemaju šta za jesti. Mnogo djece i dalje svakodenvno trpe nasilje, zlostavljanje i iskorištavanje. Brojna djeca, a među njima posebno djeca s teškoćama u razvoju su diskriminirana. Dug je put do cjelovitog ostvarenja dječijih prava i zato je važno da kontinuirano radimo na tome da svakom djetetu osiguramo najbolje što možemo – kao roditelji, staratelji, stručnjaci, novinari, poduzetnici, doktori, učitelji, donositelji odluka… Svako, iz svoje uloge, može doprinijeti ispunjavanju obećanja danih u Konvenciji o pravima djeteta”

Crveni križ, kao organizacija, najviše radi za djecu na marginama društva. Evo i aktuelna situacija s migrantima, i tražiteljima azila. Kakvo je tu stanje?

“Bosna i Hercegovina je također potpisnica Konvencije o pravima djeteta, čime je preuzela odgovornost da će nastojati, u skladu sa svojim mogućnostima, podržati razvoj svakog djeteta. Crveni križ, kroz procedure i akte  Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, i preporuke UNICEF-a, zastupa načelo jednakih šansi za djecu koja se često nalaze na marginama društva – djecu u siromaštvu, djecu koja žive u manjim i izoliranim mjestima, zbog čega nemaju pristup osnovnim uslugama, djecu u institucijama te djecu s teškoćama u razvoju. Sve te životne okolnosti ne bi smjele stajati na putu ostvarenja njihovih životnih snova.

Crveni križ kroz svoju misiju posvećuje posebnu pažnju djeci, ali često svjedočimo situacijama isključenosti. Djecu treba uključiti, socijalizacija je ta koja utiče na njihovo samopouzdanje, poštovanje, i izgradnju ličnosti.

Aktuelna migrantska situacija u našoj zemlji je na početku bila nepogodna za dijete, posebno kada su u pitanju uslovi kampa. No, srećom, brzo se rješilo izmještanje porodica sa djecom u sigurna područja, s puno boljim uslovima.

Svako dijete treba pustiti da bude dijete. Da ima #sretnoDjetinjstvo. Tako i u kampovima s djecom se uči bosanski jezik, crta, gledaju crtići i tako malo je potrebno za dječiji osmijeh.
Djeca na margini društva, šta je potrebno?

Nema čarobnog napitka niti riječi. Odrasli su ti koji imaju najbitniju ulogu. Djeca od njih uče. Bitno je da svako od nas bude svjestan da je to važna uloga.

Nadati se da će jednog dana Bosna i Hercegovina postati inkluzivno okruženje u kojem svako dijete može da raste i da se razvija.

 

Jako bitna stvar za istaći, niko ne voli sažaljenje niti žrtvu. Hajmo učiti prihvatanje i uključivanje, dati jednaku šansu, mogućnost i priliku svakom djetetu, ne gledati nikoga manje vrijednim ili manje bitnim, ne isključivati, ne diskriminirati. A iznenadićemo se rezultatima.
Dječija prava temelj su izgradnje naprednog društva!  Mijenjajmo svijet na bolje, zajedno s djecom jer ona su najvrjednije što čovječanstvo ima.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.