Međunarodni dan starijih osoba: Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj

U čast poštovanja i brige za starije osobe svake godine 1. oktobra/listopada obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Ovogodišnja tema pod kojom se obilježava ovaj datum je: “Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj”.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u cijelom svijetu kako bi se naglasio značaj osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika starije dobi. Nužno je osigurati životno okruženje, koje se može prilagoditi kako zdravstvenim tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba.

Moto “Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj” upućuje na osiguranje aktivnog zdravog starenja budući da su načela Ujedinjenih naroda o brizi za starije ljude usmjerena ka jačanju svijesti o doprinosu starijih osoba društvu i načinima na koji se taj doprinos može poduprijeti.   

Događaji i aktivnosti koje se organiziraju povodom ovog događaja fokusirani su na mijenjanje svijesti o starenju pa će s tim u vezi biti organizirana predavanja, ali i druženja sa starijim osobama.

Naime, društvo treba ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja. Činjenica je da svi imamo koristi od poticanja aktivnog i vidljivog sudjelovanja starijih ljudi u zajednici, društvu i na radnim mjestima.

Posebno treba poticati međugeneracijsku solidarnost s ciljem osnaživanja i promocije socijalne, ekonomske i političke uključenosti svih, bez obzira na dob, spol, invalidnost, rasu, etničku pripadnost, porijeklo, religiju ili ekonomski ili drugi status.

Ovim povodom Crveni križ Federacije BiH upućuje čestitku svim osobama zlatne dobi jer starenje je proces učenja, koji se proteže kroz cijeli život.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.